Химн на ПГСС
ЗЕМЯ
Във света ни прави тя единни,
безценна, свята Красота,
даряваща подслон за всички,
наречена със името Земя!

Шепа чернозем в ръка ще взема,
шепа дар от тебе да запазя
и мечта, в училище родена,
в пътя на съдбата ни да свети.

Стъпките ни бързат вдъхновени
на живота разнолик по склона.
Ала вечно ти земя рождена
все у нас ще си като икона.

Текстът на химна на училището бе написан през 2007 год. от Димитринка Росенова Димитрова и Николета Илиева Владимирова

Знаменна група  
С Протокол №14/18.04.2022год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово реши: Знаменосец на гимназията за учебната 2022/2023 година да бъде Божидар Христов от ХІв клас и и асистентки Станислава Станчева от ХІб клас и Фатме Мундабашиева от ХІб клас, а Диян Христов от ХІг клас да издига знамето на Република България при тържества на гимназията.

С Протокол №1/15.09.2014год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово реши: На всеки дипломирал се ученик да се връчи шалче с герба и името на училището.