Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info-2540602@edu.mon.bgwww.pgss-popovo.com

Обществени поръчки 2023 година

Документ Обявление за възложена поръчка – ЗОП за поръчка 03778-2023-0001 „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с изпълнение на проект: BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения професионалното образование и обучение“, на пет обекта беше публикуван в Регистъра на обществените поръчки ЦАИС ЕОП.

Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес: (https://app.eop.bg/today/318094)

https://app.eop.bg/today/318094