ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година – прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“

съгласно Заповед №450/22.11.2022година:

1. Преставител на общината – Христо Белчев

2. Представител на работодателите – Георги Неделчев

3. Преставители на родителите:

a. Диана Христова

b. Миглена Маринова

c. Пелагия Колева

4. Резерви:

a. Снежана Стойчева

b. Василиса Стоянова


УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Протокол №5/22.04.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  22.04.2024 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  25.03.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  19.02.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  02.02.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  18.01.2024 година прочети

Протокол №4/15.01.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  15.01.2024 година прочети

Протокол №3/10.01.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  10.01.2024 година прочети

Протокол №2/18.12.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  18.12.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  18.12.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  27.11.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 15.09.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 29.09.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 12.10.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  17.10.2023 година прочети

Протокол №1/17.10.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2022/2023 година прочети


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Протокол №8/14.09.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“  прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.09.2023 година прочети

Уведомление за ученици, участващи в заседанията на Обществения съвет прочети

Протокол №7/05.09.23г. от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 05.09.2023г прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 01.09.2023г прочети

Протокол №6/18.07.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.07.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.07.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 29.06.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.06.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 05.06.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.05.2023 година прочети

Протокол №5/24.04.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.04.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.04.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 04.04.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.02.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 31.01.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.01.2023 година прочети

Протокол №4/13.01.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.01.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 19.12.2022 година прочети

Протокол №3/12.12.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 12.12.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 12.12.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 05.12.2022 година прочети

Протокол №2/23.11.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.11.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.11.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 02.11.2022 година прочети

Протокол от 24.10.2022г. от Събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в Събрание на родителите към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.10.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.10.2022 година прочети

Протокол №1/14.10.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.10.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.10.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2022 година прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2021/2022 година прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2020/2021 година прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2019/2020 година прочети