Патрон на училището

Никола Пушкаров е виден български учен природоизпитател и общественик, публицист, революционер и народен будител, който със своята съдържателна научна дейност през първата половина на миналия век поставя основите на почвознанието в България. За по-новите поколения българи екзотичното по звучене име на този талантлив изследовател навярно нищо не говори, но сред специалистите почвоведи, геолози, еколози, естествоизпитатели той се ползва с почит и авторитет. За хора, изцяло отдадени на дадена наука, особено ако тя не е от атрактивните и популярните, поначало малко се говори и малко се знае. А направеното от тях е така значимо за страната и остава завинаги за всички поколения. Такъв е и Никола Пушкаров, чието име носи Институтът по почвознание в София и чието име Професионална гимназия по селско стопанство гр. Попово избра за свой патрон.

Никола Пушкаров е роден на 14 декември 1874 година в гр. Пирдоп в семейство на изявени родолюбци и радетели за свобода и национална независимост. Три големи исторически личности оказват влияние върху развитието му: неговият учител – писателят Тодор Влайков, легендарният войвода Гоце Делчев и известният немски почвовед-генетик Раман, при когото той специализира една година и половина. Неговият житейски и творчески път започва с културно-просветна, педагогическа и изследователска дейност в Средногорието и други градове, минава през освободителните борби на Македония, където участва като войвода на чета в Илинденското въстание, редактира вестник „Освобождение“, председател е на Скопския революционен комитет. Такъв широк житейски обсег на дейност може да покаже само мащабно скроен човек. Любовта му към земята и почвите има дълбок корен. Неговата всеотдайност към геологията и почвознанието е толкова голяма, че по време на Илинденското въстание в бойната си раница Пушкаров носи уникални скални образци, събирани от македонските планини. Човек, нарамил пушка и отдал се на научна работа, не може да има леки и прави пътеки. Животът на Никола Пушкаров до последния му миг е осеян с небивали трудности и съдбовни превратности, а научният му път е изпълнен с неимоверен труд. Той се жертва за своето верую и има печалната слава да бъде признат едва посмъртно. Новите поколения учени в областта на почвознанието са признателни за всичко, сътворено от Никола Пушкаров. Неговата научноизследователска дейност е обобщена в над 120 научни труда, очерци и научнопопулярни статии. При това е оценена по достойнство.

История на училището

Със заповед №2368 на Министерството на просветата и културата въз основа на разпореждане №181 от 10.04.1958 г. на Министерски съвет на Народна Република България се поставя началото на Селскостопански техникум „Осми конгрес“ – гр. Попово. В първия учебен ден на 1958 г. в двора на Поповската гимназия „Христо Ботев“ застават 105 момичета и момчета, готови да поемат първи по пътя, който като всяко начало е труден – училището няма дори собствена сграда и учебна база. Разделени са в две специалности: полевъдство и животновъдство. Първият випуск завършва през учебната 1961 / 1962 година.

Постепенно се изгражда модерна и солидна база: учебен корпус, общежитие, столова, физкултурен салон и стадион, машинотракторен парк и животновъден комплекс. През 1973 г. към училището се открива СПТУ по селско стопанство с тригодишен срок на обучение. До 1983 г. техникумът е подготвил 2274 средни селскостопански специалисти.

Съгласно протокол №3 на ИК на ОНС – Търговище Селскостопански техникум ”Осми конгрес” се преименува в Селскостопански техникум „Стоян Минев“ през 1983год..

С протокол №5 от 8.01.2003 г. училището се нарича Професионална гимназия по селско стопанство.

Със Заповед РД 14-91 от 11.10.2011год. на Министъра на образованието, младежта и науката Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Попово се преименува на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – гр.Попово.

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие. През различните периоди се изучават специалностите животновъдство, растениевъдство, механизация в растениевъдството, монтьор и водач на МПС, механизация на селското стопанство, земеделски техник, икономика на земеделското стопанство, цветарство, ветеринарен техник.

Директори на училището от създаването му до днес:
1958 – 1959 г. В. Йорданов
1959 – 1961 г. Евгени Кръстев
1961 – 1969 г. Ц. Георгиев
1969 – 1974 г. Мария Денчева (носител на орден „Кирил и Методий“ ІІ степен)
1974 – 1990 г. Христина Цанева (носител на орден „Кирил и Методий“ ІІ степен)
1990 – 1994 г. Пламен Петров
1994 – 14.09.2009г. инж. Раде Миланов
15.09.2009г.-18.10.2009г. Временно-изпълняващ длъжността директор Стамен Петров
19.10.2009г.-31.01.2010г. Временно-изпълняващ длъжността директор инж. агроном Теменуга Тодорова
от 01.02.2010г. инж. агроном Теменуга Тодорова