ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово


Касов отчет към 30.09.2023 година

Дейност 326

Дейност 338

Приходи


Касов отчет към 31.03.2023 година

Касов отчет към 30.09.2022 година


Отчет за делигирания бюджет за 2022 год. и неговото изпълнение към 30.06.2022 година


Касов отчет към 31.03.2022 година – Приходи

Дейност 326

Дейност 338


Касов отчет към 31.03.2022 година


Касов отчет към 31.12.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 30.09.2021 година


Касов отчет към 30.09.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 30.06.2021 година


Касов отчет към 30.06.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 31.03.2021 година


Касов отчет към 31.03.2021 година


Бюджет за 2021 година