ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово


ОТЧЕТ към 31.03.2024г.

Дейност 326 към 31.03.2024г.

Дейност 338 към 31.03.2024г.

Приходи към 31.03.2024г.


ОТЧЕТ към 31.12.2023г.

Дейност 326 към 31.12.2023г.

Дейност 338 към 31.12.2023г

Приходи към 31.12.2023г


Касов отчет към 30.09.2023 година

Дейност 326

Дейност 338

Приходи


Касов отчет към 31.03.2023 година

Касов отчет към 30.09.2022 година


Отчет за делигирания бюджет за 2022 год. и неговото изпълнение към 30.06.2022 година


Касов отчет към 31.03.2022 година – Приходи

Дейност 326

Дейност 338


Касов отчет към 31.03.2022 година


Касов отчет към 31.12.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 30.09.2021 година


Касов отчет към 30.09.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 30.06.2021 година


Касов отчет към 30.06.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 31.03.2021 година


Касов отчет към 31.03.2021 година


Бюджет за 2021 година