Определяне на годишна оценка на учениците от САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – юни 2024 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПГСС “НИКОЛА ПУШКАРОВ“ ПОПОВО


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


Провеждане и оценяване на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ