Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » За вас зрелостници
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
За вас зрелостници


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповед РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година
Изпитни материали

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията/специалността за придобиване втора и трета степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления /съгласно Заповед №153/02.10.2018г. на Директора на ПГСС - гр. Попово/

УТВЪРДЕНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

I степен на професионална квалификация за професия „Портиер–пиколо“ - теория
I степен на професионална квалификация за професия „Камериер“ - теория

III степен на професионална квалификация за:
Специалност: "Растителна защита и агрохимия" - теория
Специалност: "Растителна защита и агрохимия" - практика

Специалност: "Земеделско стопанство" - теория и практика

Специалност: "Механизация на селското стопанство" - теория
Специалност: "Механизация на селското стопанство" - практика

Специалност: "Селски туризъм" - теория
Специалност: "Селски туризъм" - практика

ИЗБЕРЕТЕ ВУЗ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ

СУ "Св. Климент Охридски"
АУ - ПЛОВДИВ
РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Икономически университет - Варна
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов
Технически университет - Варна
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Технически университет - София
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата