Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Успех"
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Проект "Успех"

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Към сайта на проекта
През учебната 2013/2014год. ПГСС "Никола Пушкаров" се включи в проекта и ще развива следните извънкласни и извънучилищни дейности:

Области на ИИД

Наименование на ИИД

Форма на ИИД

Ръководител на група

1.

Здравословен начин на живот

Зелени алтернативи

клуб

Мариана Янкова Цанева

2.

Здравно образование

Здраве

клуб

Милена Петкова Михалева

3.

Хуманитарни науки

Магията на словото

клуб

Таня Атанасова Христова

4.

Хуманитарни науки

Опит за телепортация

клуб

Диана Пеева Трифонова

5.

Предприемачество

Workshop за комикси

клуб

Диланея Костадинова Добрева

6.

Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите

Шахмат

клуб

Павел Аврамов Павлов

7.

Граждански компетентности

Родолюбие

клуб

Илия Нейчев Митев

8.

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

Фолклорът на моя край

клуб

Йордан Тихомиров Димитров

9.

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

Пъстра китка

клуб

Калинка Тодорова Кюранова

10.

Граждански компетентности

Моден свят

клуб

Светла Пенева Николаева

11.

Здравословен начин на живот

Кулинарен глобус

клуб

Мариана Янкова Цанева

12.

Културни компетентности

Арт-ателие

клуб

Стефка Колева Стойкова

13.

Културни компетентности

Арт-свят

клуб

Миглена Енчева Миланова

14.

Дигитални компетентности

Web-дизайн

клуб

Калинка Тодорова Кюранова

15.

Дигитални компетентности

Фото-мания

клуб

Марияна Светломирова Димитрова

16.

Предприемачество

Лидерът в действие

клуб

Мария Стоянова Минчева

17.

Здравно образование

Туризъм

клуб

Емил Стефанов Букреев

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата