Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Свободни места
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Свободни места


Свободни места по паралелки
в дневна форма на обучение
за учебната 2018-2019 год.VIII-ми клас:
 • VIIIа клас - Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 7 места;
 • VIIIб клас - Професия: "Икономист", Специалност "Земеделско стопанство" - 1 места;
 • VIIIб клас - Професия: ”Офис - мениджър”, Специалност: ”Бизнес - администрация”- 3 места;
 • VIIIв клас - Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 0 места;
 • VIIIг клас - Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 3 места;
 • VIIIг клас - Професия: ”Готвач”, Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”- 0 места;
IX-ти клас:
 • IXа клас - Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 0 места;
 • IXб клас - Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 0 места;
 • IXб клас - Професия: ”Готвач”, Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”- 0 места;
 • IXв клас - Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 1 място;
X-ти клас:
 • Xа клас - Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 8 места;
 • Xб клас - Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 5 места;
 • Xг клас - Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 1 място;
 • Xг клас - Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 0 места;
 • Xг клас - Професия: ”Готвач”, Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”- 0 места;
XI-ти клас:
 • XIа клас - Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 2 места;
 • XIб клас - Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 4 места;
 • XIв клас - Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 1 място;
 • XIг клас - Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 1 място;
 • XIг клас - Професия: ”Готвач”, Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”- 1 място;
XII-ти клас:
 • XIIа клас - Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 10 места;
 • XIIб клас - Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 3 места;
 • XIIб клас - Професия: ”Офис - мениджър”, Специалност: ”Бизнес - администрация”- 6 места;
 • XIIв клас - Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 6 места;
 • XIIг клас - Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 9 места;
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата