Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Свободни места
Полезни връзки #1

Обяви


Времето в гр.Попово
Свободни места


Свободни места по паралелки
в дневна форма на обучение
за учебната 2016-2017 год. към 01.10.2016г.IX-ти клас:
 • Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 4 места;
 • Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 2 места;
 • Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 0 места;
 • Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 1 място;
 • Професия: ”Готвач”, Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”- 0 места;
X-ти клас:
 • Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 8 места;
 • Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 3 места;
 • Професия: "Офис-мениджър", Специалност: ”Бизнес-администратор” - 5 места;
 • Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 3 места;
 • Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 9 места;
XI-ти клас:
 • Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 3 места;
 • Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 2 места;
 • Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 2 места;
 • Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 2 места;
XII-ти клас:
 • Професия: ”Техник-растениевъд”, Специалност "Растителна защита и агрохимия" - 7 места;
 • Професия: „Икономист”, Специалност: ”Земеделско стопанство” - 9 места;
 • Професия: ”Техник на селскостопанска техника”, Специалност: ”Механизация на селското стопанство” - 1 място;
 • Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”, Специалност: ”Селски туризъм”- 10 места;
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата