Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Срокове за подаване на документи, класиране и записване
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Срокове за подаване на документи, класиране и записване

Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите за приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017/2018 година
I. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Вид дейност Срокове
І етап ІІ етап ІІІ етап
Подаване на документи 16.06-22.06.2017г. вкл. 28.06-30.06.2017г. вкл. 11.07-13.07.2017г. вкл.
Обявявяне списъците с приетите ученици до 27.06.2017г. вкл. до 04.07.2017г. вкл. до 17.07.2017г. вкл.
Записване на приетите ученици 28.06-30.06.2017г. вкл. 05.07-07.07.2017г. вкл. 18.07-19.07.2017г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места --- 10.07.2017г. 21.07.2017г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от директора до 04.09.2017г. вкл.
Утвърждаване на осъществения план прием - до 14.09.2017г. вкл.

====================================================================== II. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

Вид дейност Срокове
І етап ІІ етап ІІІ етап
Подаване на документи 03.07-05.07.2017г. вкл. 11.07.2017г. 19.07.2017г.
Обявявяне списъците с приетите ученици до 06.07.2017г. вкл. до 13.07.2017г. 20.07.2017г.
Записване на приетите ученици 07.07.2017г. 14.07.2017г. 21.07.2017г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 10.07.2017г. до 18.07.2017г. вкл. до 26.07.2017г. вкл.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от директора до 04.09.2017г. вкл.
Утвърждаване на осъществения план прием - до 14.09.2017г. вкл.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата