Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Символи
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Символи

Химн на ПГСС
ЗЕМЯ
Във света ни прави тя единни,
безценна, свята Красота,
даряваща подслон за всички,
наречена със името Земя!

Шепа чернозем в ръка ще взема,
шепа дар от тебе да запазя
и мечта, в училище родена,
в пътя на съдбата ни да свети.

Стъпките ни бързат вдъхновени
на живота разнолик по склона.
Ала вечно ти земя рождена
все у нас ще си като икона.

Текстът на химна на училището бе написан през 2007 год. от Димитринка Росенова Димитрова и Николета Илиева Владимирова

Знаменна група
  С Протокол №9/22.04.2018год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово реши: Знаменосец на гимназията за учебната 2019/2020 година да бъде Янислав Ивелинов Иванов от ХІБ клас и асистентки Ава Мусова Дурльова от ХІа клас и Александра Златкова Цветкова от ХІг клас, а Христо Мирославов Петков от ХІв клас да издига знамето на Република България при тържества на гимназията.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата