Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Професии и специалности
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Професии и специалности
В ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово се обучават ученици в дневна, самостоятелна и задочна форми на обучение в следните професии и специалности:

Професия: ”Техник-растениевъд”
Специалност: „Растителна защита и агрохимия”


При нас ще научите:
>>    да придобивате компетенции за работа в търговски фирми за химически препарати;
>>    да придобивате компетенции за работа в агроаптеки;
>>    да придобивате компетенции за работа като технолог във фамилни стопанства, земеделски кооперации и сдружения;
>>    да придобивате компетенции за работа като служители в агенцията по храните.
************************************************************

Професия: „Икономист”
Специалност: ”Земеделско стопанство”


При нас ще научите:
&    да придобивате компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
&    да познавате европейските правила за инвестиране и финансиране в аграрното предприятие;
&    да познавате инструментите на маркетинга на аграрното предприятие;
&    да прилагате лостовете на финансовата политика;
************************************************************

Професия: "Офис-мениджър"
Специалност: ”Бизнес-администрация”


При нас ще научите:
&    да придобивате компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
&    да познавате европейските правила за инвестиране и финансиране в аграрното предприятие;
&    да познавате инструментите на маркетинга на аграрното предприятие;
&    да прилагате лостовете на финансовата политика;
************************************************************

Професия: ”Техник на селскостопанска техника”
Специалност: ”Механизация на селското стопанство”

При нас ще научите:
#    да разчитате техническа документация, свързана с организацията и технологията в селското стопанство;
#    да планирате и организирате техническото поддържане на машинно-тракторния парк;
#    да управлявате, поддържате и ремонтирате автомобили, трактори, комбайни, косачки и друга земеделска техника;
#    да извършвате всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция.
************************************************************

Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”
Специалност: ”Селски туризъм”

При нас ще научите:
$  да придобивате знания и умения по организация и управление на туристически услуги;
$  да организирате собствен аграрен туристически бизнес;
$  да предлагате на туристите услуги по европейски стандарти;
$  да представяте достойно българските традиции и култура;
************************************************************

Професия: ”Готвач”
Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”

По време на обучението учениците:
>>    ще се запознаят с технологията при приготвяне на кулинарна продукция;
>>    ще се научат да приготвят ястия от българската традиционна кухня, както и ястия от националните кухни на други народи;
>>    ще получат знания за обзавеждането, специфичните машини и необходимата материална база за създаването на заведение за хранене и развлечения;
>>    ще се запознаят с голямото разнообразие от хранителни продукти тяхното съхранение и правилно използване;
>>    ще се научат не само да приготвят, но и красиво да аранжират и сервират различните ястия и напитки.
************************************************************

Задочна форма на обучение
Професия: ”Фермер”
Специалност: „Производител на селскостопанска продукция”

При нас ще научите:
#    да придобивате компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
#    да планирате и организирате техническото поддържане на машинно-тракторния парк;
#    да управлявате, поддържате и ремонтирате автомобили, трактори, комбайни, косачки и друга земеделска техника;
#    да извършвате всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция.
************************************************************
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата