Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Подкрепа за успех"
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Проект "Подкрепа за успех"


За учебната 2019-2020 година в ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово са сформирани следните организационни педагогически форми за превенция на обучителните затруднения:
*Български език и литература – 10б клас с ръководител - Росица Радева Стефанова


*Български език и литература – 10в клас с ръководител - Таня Атанасова Христова


*Български език и литература – 10а клас с ръководител - Диана Пеева Трифонова


*Български език и литература – 12 клас с ръководител - Диана Пеева Трифонова


*Математика – 10 клас с ръководител - Диана Георгиева Пенева


*Математика – 9 клас с ръководител - Диана Светломирова Димитрова-Георгиева


*Информационни технологии – 10 клас с ръководител - Калинка Тодорова Кюранова


*Английски език – 10б клас с ръководител - Николета Петрова Неделчева


*Английски език – 11 клас с ръководител - Николета Петрова Неделчева


*Английски език – 10в клас с ръководител - Диланея Костадинова Динева


Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата