Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Партньори на управление
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Партньори на управление

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 С решение № 152/19.10.2010г. по Фирмено дело 11/2011 на Търговищки окръжния съд, е вписано в регистър №5 за юридически лица с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – гр. Попово” с Председател на съвета на настоятелите АНАТОЛИ МАРИНОВ АНКОВ

Членове:

1. ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ТОДОРОВА

2. НЕДЯЛКА МАРИНОВА ЦОНЕВА

3. КАЛИНКА ТОДОРОВА КЮРАНОВА

4. ЙОНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – гр. Попово"СЪВЕТ НА РОДИТЕЛИТЕ


СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
Председател: Мая Иванова Илиева - учител в ПГСС "Н. Пушкаров" 
     и членове: Владимир Пенчев Иванов - представител на общината;
          Петя Христова Цанева - учител в ПГСС "Н. Пушкаров";
          Семра Ниязиева Гужерова - представител на родителите;
          Соня Николова Станева - представител на обществеността.


ФИРМИ ПАРТНЬОРИ
СД „Езокс”

„Елена Груп” ЕООД

„Пачиоли” ЕООД

ЕТ „Иванов – 2000” – Стефан Иванов

Агротренд ООД

ЗП Иван Иванов Иванов

„Рива 97” ЕООД

ЕТ „Радослав Икодиев”

ЕТ „Н – С - Надежда Събева”

„Цветелин Цонев – Осиково” ЕООД

ЕТ „Нанси - Нели Петрова”

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата