Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Обществен съвет
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година - прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №325/29.11.2016година:

1. Преставител на общината - Владимир Иванов
2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров
3. Преставители на родителите:
    
a. Мирослав Янчев
    
b. Юлия Апостолова
    
c. Виолета Керчева

4. Резерви:
    
a. от представителите на родителите - Бонка Неделчева
    
b. от представителите на работодателите - Иван Райков


Покана до родителите на учениците от всички класове и паралелки за родителска среща във ръзка с процедурата по създаване на "Обществен съвет" на училището прочети

Представител от Община Попово - Владимир Иванов - Секретар на общината - писмо от кмета на Община Попово.

Представител на работодателите - ЗХ "Хан Кардам", с. Кардам, общ. Попово, представяно от Димитър Иванов Тодоров - писмо от Областен управител на област Търговище.

Покана до родителите, излъчени от родителските срещи по паралелки на събрание за избор на членове на Обществения съвет при гимназията прочети

Заповед №322/25.11.2016 год. за определяне на общия брой членове на Обществения съвет към гимназията прочети

Заповед №323/25.11.2016 год. за определяне на лицето, което ще води протоколите по време на Общото събрание на родителите на учениците, обучаващи се в гимназията прочети

Протокол от 25.11.2016 год. за избор на членове на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Заповед №325/29.11.2016 год. за определяне на поименния състав на Обществения съвет при гимназията прочети

Заповед №326/29.11.2016 год. за определяне на място за съхранение на кореспонденцията и документите за дейността на Обществения съвет при гимназията и административно и техническото му подпомагане да се осъществява от Десислава Ганчева Стоянова - старши учител по география и икономика прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията на 05.12.2016 година прочети

Протокол №1/5.12.2016 година от Учредително заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Протокол №2/27.12.2016 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Протокол №3/23.01.2017 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията на 05.09.2017 година прочети

Протокол №4/05.09.2017 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 11.09.2017 година прочети

Протокол №5/11.09.2017 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 11.10.2017 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 03.01.2018 година прочети

Протокол №1/03.01.2018 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 08.01.2018 година прочети

Протокол №2/09.01.2018 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ - 15.01.2018 година прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ - 11.04.2018 година прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ - 10.07.2018 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 10.09.2018 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.09.2018 година прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ - 24.10.2018 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 28.11.2018 година прочети

Протокол №1/28.11.2018 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.01.2019 година прочети

Протокол №2/07.01.2019 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата