Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Обществен съвет
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
-->
Времето в гр.Попово
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година - прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №325/29.11.2016година:

1. Преставител на общината - Владимир Иванов
2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров
3. Преставители на родителите:
    
a. Мирослав Янчев
    
b. Юлия Апостолова
    
c. Виолета Керчева

4. Резерви:
    
a. от представителите на родителите - Бонка Неделчева
    
b. от представителите на работодателите - Иван Райков


Покана до родителите на учениците от всички класове и паралелки за родителска среща във ръзка с процедурата по създаване на "Обществен съвет" на училището прочети

Представител от Община Попово - Владимир Иванов - Секретар на общината - писмо от кмета на Община Попово.

Представител на работодателите - ЗХ "Хан Кардам", с. Кардам, общ. Попово, представяно от Димитър Иванов Тодоров - писмо от Областен управител на област Търговище.

Покана до родителите, излъчени от родителските срещи по паралелки на събрание за избор на членове на Обществения съвет при гимназията прочети

Заповед №322/25.11.2016 год. за определяне на общия брой членове на Обществения съвет към гимназията прочети

Заповед №323/25.11.2016 год. за определяне на лицето, което ще води протоколите по време на Общото събрание на родителите на учениците, обучаващи се в гимназията прочети

Протокол от 25.11.2016 год. за избор на членове на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Заповед №325/29.11.2016 год. за определяне на поименния състав на Обществения съвет при гимназията прочети

Заповед №326/29.11.2016 год. за определяне на място за съхранение на кореспонденцията и документите за дейността на Обществения съвет при гимназията и административно и техническото му подпомагане да се осъществява от Десислава Ганчева Стоянова - старши учител по география и икономика прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията на 05.12.2016 година прочети

Протокол №1/5.12.2016 година от Учредително заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Протокол №2/27.12.2016 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Протокол №3/23.01.2017 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при гимназията на 05.09.2017 година прочети

Протокол №4/05.09.2017 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 11.09.2017 година прочети

Протокол №5/11.09.2017 година от заседание на Обществения съвет при гимназията прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 11.10.2017 година прочети

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата