Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Материална база
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Материална база


Четириетажен учебен корпус, отопляван с природен газ:
- Добре оборудвани кабинети за професионална и общообразователна подготовка;
- Три компютърни кабинета в локална мрежа и връзка с Internet;
- Зала за свободен достъп на учениците до Internet;
- Медицински кабинет с осигурена висококвалифицирана помощ.

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата