Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Колектив
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Колектив

Росица Радева Стефанова,
Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
тел. 0879060102, E-mail: rosita69@abv.bg
Таня Атанасова Христова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
тел. 0879060098, E-mail: tania_hristova1974@abv.bg
Диана Пеева Трифонова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
тел. 0879060101, E-mail: raantola@mail.bg
Диана Георгиева Пенева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Математика,
тел. 0879433152, E-mail: pe_didi@abv.bg
Марияна Тодорова Димитрова,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - по Математика,
тел. 0897484480, E-mail: sof@abv.bg
Калинка Тодорова Кюранова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информатика и информационни технологии,
тел. 0878268542, E-mail: kalinka_kyuranova@abv.bg
Марияна Светломирова Димитрова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информатика и информационни технологии,
тел. 0879060575, E-mail: mimi_popowo@abv.bg
Красимира Костова Христова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизация,
тел. 0879060110, E-mail: krkostova11@abv.bg
Милена Стоева Василева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физика и астрономия,
тел. 0895702315, E-mail:
Румяна Христова Денева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Биология и здравно образование,
тел. 0879060109, E-mail: rumi_deneva2@abv.bg
Десислава Ганчева Стоянова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - География и икономика,
тел. 0879060106, E-mail: moni021979@abv.bg
Петя Христова Цанева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Обществени науки,
тел. 0879060105, E-mail: petia.caneva@gmail.com
Диланея Костадинова Динева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
тел. 0879060571, E-mail: dilaneia@abv.bg
Иринка Станчева Антонова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
тел. 0879456282, E-mail: irinka_ant@mail.bg
Николета Петрова Неделчева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
тел. 0887942584, E-mail: amarilys@abv.bg
Мария Стоянова Минчева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
тел. 0879061223, E-mail: mincheva_maria@yahoo.com
Теодора Кирилова Иванова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Немски език,
тел. 0879061227, E-mail: tedi1962@abv.bg
Миглена Енчева Миланова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Руски език,
тел. 0879060108, E-mail: milanova_m@mail.bg
Емил Стефанов Букреев,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
тел. 0879060099, E-mail: emil_bukreev@abv.bg
Илия Нейчев Митев,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
тел. 0879060111, E-mail: neichev55@abv.bg
Йонка Стоянова Господинова,
Старши учител теоретично обучение - ПН - Администрация и управление,
тел. 0879060582, E-mail: eviyon63@abv.bg
Ценка Пенчева Цонева-Масълска,
Старши учител теоретично обучение - ПН - Администрация и управление,
тел. 0879060100, E-mail: gogo_masalski@abv.bg
Мая Иванова Илиева,
Старши учител теоретично обучение - ПН - Администрация и управление,
тел. 0879061224, E-mail: maia_ivanova84@abv.bg
Стефка Колева Стойкова,
Старши учител теоретично обучение - ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
тел. 0879060160, E-mail: stefaniko@dir.bg
Катерина Дончева Недялкова-Иванова,
Учител теоретично обучение - ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
тел. 0877370686, E-mail: katiq_ivanova122@abv.bg
Йордан Тихомиров Димитров,
Учител теоретично обучение - ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
тел. 0879456274, E-mail: jordan.dimirtov91@abv.bg
Мариана Янкова Цанева,
Старши учител теоретично обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0879060113, E-mail: marianacaneva@abv.bg
Пенка Стефанова Иванова,
Старши учител практическо обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0878268543, E-mail: penka_ivanova55@mail.bg
инж. Андрей Асенов Борисов,
Старши учител теоретично обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0879060103, E-mail: borisov57@abv.bg
инж. Найден Георгиев Николов,
Старши учител практическо обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0879060107, E-mail: naci_nn@abv.bg
инж. Христо Вангелов Стоянов,
Старши учител практическо обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0879060572, E-mail: hvangelov52@abv.bg
инж. Стоян Минчев Минчев,
Главен учител практическо обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0879060104, E-mail: stoian_minchev57@abv.bg
Антон Василев Парашкевов,
Старши учител по ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0878268545, E-mail: aparashkevov@abv.bg
Александър Ангелов Александров,
Старши учител практическо обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство,
тел. 0879061225, E-mail: aa_aleksandrov@abv.bg
Христо Петков Александров,
Старши възпитател,
тел. 0879060097, E-mail: hristoaleksandrov54@gmail.com
Иван Маринов Иванов,
Старши възпитател,
тел. 0879060097, E-mail: ivan.marin@mail.bg
Светла Пенева Николаева,
Старши възпитател,
тел. 0879060097, E-mail: svetla_peneva@abv.bg
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата