Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Колектив
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Колектив

Росица Радева Стефанова,
Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
E-mail: rosita69@abv.bg
Таня Атанасова Христова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
E-mail: tania_hristova1974@abv.bg
Диана Пеева Трифонова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
E-mail: dianaptrifonova@gmail.com
Диана Георгиева Пенева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Математика,
E-mail: pe_didi@abv.bg
Диана Светломирова Димитрова,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - по Математика,
E-mail:didi_popowo@abv.bg
Калинка Тодорова Кюранова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информатика и информационни технологии,
E-mail: kalinka_kyuranova@abv.bg
Владимир Иванов Стойков,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизация,
E-mail: wlado_bg@abv.bg
Гергана Ганчева Цонева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизация,
E-mail: geri_gan4eva@abv.bg
Милена Стоева Василева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Химия и ООС и Физика и астрономия,
E-mail: milena_sv1968@abv.bg
Божидар Ганчев Бужев,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Химия и ООС,
E-mail: bbujev65@abv.bg
Румяна Христова Денева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Биология и здравно образование,
E-mail: rumi_deneva2@abv.bg
Десислава Ганчева Стоянова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - География и икономика,
E-mail: moni021979@abv.bg
Петя Христова Цанева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Обществени науки,
E-mail: petia.caneva@gmail.com
Диланея Костадинова Динева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: dilaneia@abv.bg
Иринка Станчева Антонова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: irinka_ant@mail.bg
Николета Петрова Неделчева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: amarilys@abv.bg
Мария Стоянова Минчева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: mincheva_maria@yahoo.com
Теодора Кирилова Иванова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Немски език,
E-mail: tedi1962@abv.bg
Стефан Димитров Стоицов,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
E-mail: stef-ilian@abv.bg
Илия Нейчев Митев,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
E-mail: ilia_neitchev@abv.bg
Йонка Стоянова Господинова,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: eviyon63@abv.bg
Ценка Пенчева Цонева-Масълска,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: gogo_masalski@abv.bg
Мая Иванова Илиева,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: maia_ivanova84@abv.bg
Марияна Светломирова Димитрова,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: mimi_popowo@abv.bg
Йордан Тихомиров Димитров,
Учител ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
E-mail: jordan.dimitrov91@abv.bg
Елица Петрова Бойкова,
Учител ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
E-mail: eli_boykova@abv.bg
Стефка Колева Стойкова,
Старши учител ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
E-mail: stefaniko@dir.bg
Ирена Дочева Гатева,
Учител ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
E-mail: gatevairena@abv.bg
Мариана Янкова Цанева,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: m.caneva@abv.bg
Явор Валериев Янков,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: chokoq@abv.bg
инж. Андрей Асенов Борисов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: borisov57@abv.bg
инж. Найден Георгиев Николов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: naci_nn@abv.bg
инж. Христо Вангелов Стоянов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: hvangelov52@abv.bg
Рафет Айнуров Рафетов,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: rafetrafetov@abv.bg
Иван Иванов Иванов,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: ivanov_tdi@abv.bg
Антон Василев Парашкевов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: aparashkevov@abv.bg
Александър Ангелов Александров,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: aa_aleksandrov@abv.bg
Светла Пенева Николаева,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: svetla_peneva@abv.bg
Иван Маринов Иванов,
Старши възпитател,
E-mail: ivan.marin@mail.bg
Станимир Тодоров Димитров,
Възпитател
Димитър Костадинов Колев,
Възпитател
Веселка Манчева Кънева-Христова,
Педагогически съветник,
E-mail: v_mancheva108@abv.bg
Стефка Милчева Василева,
Ресурсен учител,
E-mail: steffi_m_v@abv.bg
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата