Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » Заповеди и графици
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Заповеди и графици
 Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 г.

Седмична програма за I-я учебен срок

Дневен режим


ГРАФИЦИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
ДНЕВНА ФОРМА:
График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на часовете по учебни практики по учебни предмети

График на консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ

График провеждане на приемно време по учебни предмети от преподавателите

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за дежурство по коридорите

График за олимпиади

График за провеждане на третия час по физкултура и спорт по модулиЗАДОЧНА ФОРМА:
График за провеждане на очните занятия за 10 клас - професия Фермер
График за провеждане на изпитите през априлската сесия

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА:
График за провеждане на изпитите през априлската сесия

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата