Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » Заповеди и графици
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Заповеди и графици
 Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 г.

Седмична програма за I-я учебен срок

Дневен режим


ГРАФИЦИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
ДНЕВНА ФОРМА:
График на дейностите за организиране и за провеждане на поправителните изпитни сесии на учениците в дневна форма на обучение

График за провеждане на входни нива
График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на часовете по учебни практики по учебни предмети

График на консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ

График провеждане на приемно време по учебни предмети от преподавателите

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за дежурство по коридорите

График за олимпиади

График за провеждане на третия час по физкултура и спорт по модулиЗАДОЧНА ФОРМА:
График на дейностите за организиране и за провеждане на редовните и поправителни изпитни сесии на учениците в задочна форма на обучение

График за провеждане на очните занятия за 11д клас - професия "Фермер" за първа сесия


График за условията и реда за провеждане и оценяване на изпитите за определяне на годишна оценка през януарска сесия 2019 год

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА:
График на дейностите за организиране и за провеждане на редовните и поправителни изпитни сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение

Изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение
График за условията и реда за провеждане и оценяване на изпитите за определяне на годишна оценка през януарска сесия 2019 год.

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата