Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » Заповеди и графици
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Заповеди и графици
 Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 г.

Седмична програма за II-я учебен срок

Дневен режим


ГРАФИЦИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
ДНЕВНА ФОРМА:
График на дейностите за организиране и за провеждане на поправителните изпитни сесии на учениците в дневна форма на обучение

График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на часовете по учебни практики по учебни предмети

График на консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ

График за приемното време на преподавателите

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за дежурство по коридорите

График за провеждане на третия час по физкултура и спорт по модулиЗАДОЧНА ФОРМА:
График на дейностите за организиране и за провеждане на редовните и поправителни изпитни сесии на учениците в задочна форма на обучение

График за провеждане на очните занятия за 11д клас - професия "Фермер" за първа сесия


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА:
График на дейностите за организиране и за провеждане на редовните и поправителни изпитни сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение

Изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата