Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Подкрепа за успех
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Подкрепа за успех
 С бюджет от 127 759 359 лева стартира проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на встъпителната пресконференция за представяне на проекта.
ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - ПОПОВО
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата