Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Erasmus+KA2
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Erasmus+KA2


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ KA2
Проектът има за цел да подготви методическо ръководство за референтна мобилност прилагаща ECVET. Партньорите по проекта от Франция, Белгия, България, Испания, Ирландия ще предоставят на институциите за професионална подготовка един структуриран начин за кандидатстване, реализиране и отчитане на мобилност, като основното е да се признаят резултатите от обучението като част от национална или европейска мобилност и да се насърчи образованието и обучението през целия живот. В първото обучение на преподаватели от петте държави-партньори през месец ноември 2015 г. в Орлеан, Франция, относно Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и увеличаване на транснационалната мобилност – Европас, от българска страна взеха участие учители от пет професионални гимназии. Целта на обучението бе всяка една гимназия да организира мобилност на своите ученици в държава партньорка по проекта и да приложи ECVET. Второто обучение по проекта QUAKE: Qualification Knowledge ECVET, по програма Еразъм+, К2 се проведе от 25-31 март 2017г в град Брюксел, Белгия. На обучението присъстваха само представителите на училищата провели мобилност и приложили европейската система ECVET. От България единствено ПГСС „Н. Пушкаров“ проведе триседмична мобилност на две ученички в град Лимерик, Ирландия и успешно представи своя опит чрез филм и презентация пред делегациите от другите държави. http://www.quakeprojet.eu/etudiants-bulgares-en-mobilite-en-irlande/Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата