Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Документи
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Документи
 Заповед № РД 06-143/29.03.2017 г. на Началника на Районно управление на образованието - гр. Търговище за утвърждаване на държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2017/2018 година
Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите за приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017/2018 година
Заповед № РД 09-1836/22.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката за приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017/2018 година
................................................................................................................................................

  За учебната 2017-2018 год. Професионална гимназия по селско стопанство „Н. Пушкаров”, гр. Попово да приема ученици по държавна поръчка след завършен 8 клас чрез конкурс по документи.

Документите, които са ви нужни, за да кандидатствате в Професионална гимназия по селско стопанство "Н. Пушкаров", гр. Попово са:

  • Заявление по образец на училището;
  • Копие от свидетелството за основно образование;
  • Копие от медицинско свидетелство;
Този набор от документи ще подавате в Професионална гимназия по селско стопанство "Н. Пушкаров", гр. Попово.
Ученикът подрежда професиите по негово желание.
................................................................................................................................................ Необходими документи при записване:

  • Оригинално свидетелството за основно образование;
  • Оригинално медицинско свидетелство.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата