Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Дистанционно обучение
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Дистанционно обучение

Дистанционно обучение
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Росица Радева Стефанова Дистанционно обучение по Български език и литература
Таня Атанасова Христова Дистанционно обучение по Български език и литература
Диана Пеева Трифонова Урок по Български език и литература в 12б клас
Диана Георгиева Пенева Дистанционно обучение по Математика
Диана Светломирова Димитрова Дистанционно обучение по Математика
Калинка Тодорова Кюранова Урок по информационни технологии 8 клас
Урок по информационни технологии 9 клас
Владимир Иванов Стойков Дистанционно обучение по История и цивилизация
Гергана Ганчева Цонева Дистанционно обучение по История и цивилизация и по Свят и личност
Милена Стоева Василева Дистанционно обучение по физика и астрономия
Божидар Ганчев Бужев Дистанционно обучение по Химия и ООС
Румяна Христова Денева Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Биология и здравно образование
Десислава Ганчева Стоянова Урок по География и икономика
Петя Христова Цанева Дистанционно обучение по философски науки
Диланея Костадинова Динева Дистанционно обучение по Английски език
Иринка Станчева Антонова Дистанционно обучение по Английски език
Николета Петрова Неделчева Урок по Английски език 10 клас
Урок по Английски език 11 клас
Урок по Чужд език по професията - Английски език 10, 11 клас
Мария Стоянова Минчева Дистанционно обучение по Английски език
Теодора Кирилова Иванова Дистанционно обучение по Немски език
Стефан Димитров Стоицов Урок по Физическо възпитание и спорт
Илия Нейчев Митев Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт
Йонка Стоянова Господинова Урок по УП Обща теория на счетоводната отчетност
Моето онлайн обучение
Ценка Пенчева Цонева-Масълска Дистанционно обучение по ПН - Администрация и управление
Мая Иванова Илиева Дистанционно обучение по ПН - Администрация и управление
Урок по статистика 11б клас
Марияна Светломирова Димитрова Урок по УП Делова кореспонденция 9б клас
Йордан Тихомиров Димитров Дистанционно обучение по ФВС и по ПН Пътувания, туризъм и свободно време
Елица Петрова Бойкова Дистанционно обучение по ПН - Пътувания, туризъм и свободно време
Стефка Колева Стойкова Урок по УП Технология на кулинарната продукция
Дистанционно обучение по ПН - Пътувания, туризъм и свободно време - готвачи
Ирена Дочева Гатева Дистанционно обучение по ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Мариана Янкова Цанева Дистанционно обучение по ПН - Растениевъдство и животновъдство
Явор Валериев Янков Урок по растителна защита 1
Урок по растителна защита 2
инж. Андрей Асенов Борисов Дистанционно обучение по инженерни дисциплини
инж. Найден Георгиев Николов Дистанционно обучение по инженерни дисциплини
инж. Христо Вангелов Стоянов Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство
Рафет Айнуров Рафетов Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство
Иван Иванов Иванов Дистанционно обучение по инженерни дисциплини
Светла Пенева Николаева Урок по Основи на животновъдството
Стефка Милчева Василева Работа с ученици със СОП в електронна среда
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата