Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Балообразуване
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Балообразуване
 За приема след VІІ клас в балообразуването се включват точките от НВО БЕЛ и НВО математика и приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование на два учебни предмета, избрани от училището.

БАЛ=3 * Точките от НВО БЕЛ + Точките от НВО математика + Точките от първия балообразуващ предмет + Точките от втория балообразуващ предмет

Приравняването на оценките на балообразуващите предмети се извършва по следния начин:
1. Оценка Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. Оценка Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. Оценка Добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. Оценка Среден 3 се приравнява на 15 точки.

С протокол №6/14.12.2017 година Педагогическия съвет определи следните учебни предмети за балообразуващи по професии:
Професия Балообразуващ предмет
Първи Втори
Техник-растениевъд Биология и здравно образование Химия и ООС
Икономист География и икономика Информационни технологии
Офис-мениджър География и икономика Информационни технологии
Техник на селскостопанска техника Информационни технологии Физика и астрономия
Органазатор на туристическа-агентска дейност География и икономика Първи Чужд език
Готвач Биология и здравно образование Химия и ООС

Пример:
Балът за професия Икономист ще се пресметне така - БЕЛх3+Мх1+Г+ИТ. Балът се образува от сумата на точки, като оценките по география и ИТ се преобразуват.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата