Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Балообразуване
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Балообразуване


Класирането на учиници след завършен VIII клас се извършва по бал, образуван по следния начин:

БАЛ=3 * Оценката от първия балообразуващ предмет + 2 * Оценката от втория балообразуващ предмет + Оценката от третия балообразуващ предмет

Професия Балообразуващ предмет
Първи Втори Трети
Техник-растениевъд Биология и здравно образование Химия и ООС Български език и литература
Икономист География и икономика Информационни технологии Български език и литература
Техник на селскостопанска техника Математика Информационни технологии Български език и литература
Органазатор на туристическа-агентска дейност География и икономика Първи Чужд език Български език и литература
Готвач Биология и здравно образование Химия и ООС Български език и литература

Например:
Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
География и икономика - Мн. добър (5)
Информационни технологии - Отличен (6)
Български език и литература - Добър (4)

Ако ученик кандидатства за професията Икономист,
то балът се сформира по следния начин: БАЛ= 3*5+2*6+4=31

Класирането на кандидатите с равен бал, когато броят им надхвърля броя на местата по утвърдения план-прием да се извършва по следните критерии:
1. Средният успех от свидетелството за завършен VІІІ клас.
2. Оценките от І-ви балообразуващ предмет.

====================================================================== За приема след VІІ клас в балообразуването се включват точките от НВО БЕЛ и НВО математика и приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование на два учебни предмета, избрани от училището.

БАЛ=3 * Точките от НВО БЕЛ + Точките от НВО математика + Точките от първия балообразуващ предмет + Точките от втория балообразуващ предмет

Приравняването на оценките на балообразуващите предмети се извършва по следния начин:
1. Оценка Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. Оценка Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. Оценка Добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. Оценка Среден 3 се приравнява на 15 точки.

С протокол №5/21.12.2016година Педагогическия съвет определи следните учебни предмети за балообразуващи по професии:
Професия Балообразуващ предмет
Първи Втори
Техник-растениевъд Биология и здравно образование Химия и ООС
Икономист География и икономика Информационни технологии
Техник на селскостопанска техника Информационни технологии Физика и астрономия
Монтьор на селскостопанска техника Информационни технологии Физика и астрономия
Органазатор на туристическа-агентска дейност География и икономика Първи Чужд език
Готвач Биология и здравно образование Химия и ООС

Пример:
Балът за професия Икономист ще се пресметне така - БЕЛх3+Мх1+Г+ИТ. Балът се образува от сумата на точки, като оценките по география и ИТ се преобразуват.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата