Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на класа » VIII клас » VIIIа клас
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
VIIIа клас
 I група - Професия: Агроеколог
Специалност: Агроекология
II група - Професия: Техник-лесовъд
Специалност: Горско и ловно стопанство
Класен ръководител: Явор Валериев Янков
Служебен телефон: 0878885392
E-mail: chokoq@abv.bg
Професия "Агроеколог"
Училищен учебен план 8 клас за учебна 2019/20 година


Професия "Техник-лесовъд"
Училищен учебен план 8 клас за учебна 2019/20 година


III-то място за украсяване на класна стая - 2019 год.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата