Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на класа » XI клас » XIIд клас
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
XIIд клас
Професия: Фермер
Специалност: Производител на селскоктопанска продукция
Класен ръководител: Теодора Кирилова Иванова
Служебен телефон: 0879061227
E-mail: tedi1962@abv.bgУчилищен учебен план

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата